Hittegods

Alle glemte, tabte, mistede, fundne ting og sager kan du henvende dig i "Banken" om.

Det er der vi samler information om hittegodset under afviklingen af årets sommercup.

Umiddelbart efter sommercuppen overdrages det tilbageværende til Politiet.