Opdaterede camping- / spilleregler

Intet er statisk, heller ikke Fanø Sommercup. Der sker løbende ændringer, og i øjeblikket er bestyrelsen ved at lægge sidste hånd på en opdatering af henholdsvis camping- og spilleregler. Vi forventer, at de tilpassede regelsæt vil blive offentliggjort senest den 1. juni 2016. Meddelelse vil blive givet gennem nyhedsbrev og ved opslag på hjemmesiden og Facebook.