Så ligger det HELT FAST HVEM DER SPILLER I 2016...:-)