Camping og øvrige faciliteter

Camping og øvrige faciliteter

Ønsker man at blive på øen om natten, er der arrangeret campingfaciliteter, der er beliggende tæt ved banerne. Der er baderum og toiletter i umiddelbar nærhed af campingpladsen. Efterlad venligst omklædningsrum/toiletter opryddet til de næste, der skal bruge dem.

Der må ikke forefindes glasflasker i omklædningsrummene!

For alle de hold, som har tilmeldt sig overnatning på campingpladsen, skal man henvende sig personligt i camping check in i skurvognen på pladsen. Her vil I få udleveret armbånd og mærkater til Jeres telte. Det er vigtigt, at I tydeligt fastgør mærkatet til teltet, da I ellers kan risikere, at teltet nedtages af camping teamet. Det personlige armbånd skal bæres synligt under færden på campingpladsen. Der må kun opsættes telte på de anviste pladser.
Telte må først opsættes fra torsdag kl. 14.00 - og alle telte skal være taget ned søndag kl. 15.00.

Senere tilmelding
Skulle der være nogle af holdene, som siden tilmeldingen har fundet ud af, at man ønsker at overnatte på campingpladsen, bedes man følge eftertilmelding camping. Det er kun deltager ved Fanø Sommercup, der må overnatte på campingpladsen.

Telte
Der må ikke opsættes større telte end almindelige villatelte (grundplan max. 8m2). Overtrædes dette, kan det medføre bortvisning/nedtagning af teltet. Partytelte, pavilloner m.v. må ikke opstilles.

Ro og orden
Af hensyn til vores gode naboer er det ikke tilladt at opstille store lydanlæg. Camping teamet afgør, om lydanlægget er for stort! Der må ikke opstilles/anvendes generatorer/akkumulatorer/invertere af nogen art, og der må ikke trækkes strøm fra omklædningsfaciliteterne via forlængerledninger!

Vi opfordrer campisterne til selv at sørge for oprydning på pladsen, idet denne skal afleveres i rengjort stand mandag morgen. Brug venligst de opstillede skraldespande og hold brandveje fri til alle tider. Da politiet kræver en stram styring af de overnattende campister, vil der ske en nøje kontrol af de enkelte tilmeldinger.

Fanø Sommercup kan ikke drages til ansvar for mistede/beskadigede effekter eller stjålne ting på campingpladsen eller andetsteds på pladsen. Pas på Jeres ting!

På campingpladsen er al brug af åben ild forbudt, hvilket betyder, at der overhovedet ikke må anvendes grill o.l. Hvis disse regler overtrædes medfører det øjeblikkelig bortvisning fra pladsen.

Enhver anvisning fra camping team, vagtmandskab og arrangører, skal ubetinget følges. Sker dette ikke, kan bortvisning ske med omgående virkning.

Vi glæder os til at se jer igen.

Venlig hilsen camping teamet
Eva, Lars, Kim, Svenja, Marie og Silke
og Fanø Sommercup